Sørlandsparken Tverrfaglig Helse

Informasjon om Akupunktur

Kinesisk Tradisjon og bruk i Norge

Akupunktur Figur
Ifølge kinesisk medisinsk tankegang kan sykdom komme av ytre eller indre årsaker. Man kan bli angrepet av ytre patogene faktorer som vind, kulde, fukt, tørke eller hete som kan gi sykdommer som forkjølelse og hodepine og forskjellige smertetilstander. Sykdom kan også komme innenfra av emosjonelle årsaker eller for eksempel dårlig kosthold, traume, overtrening/mangel på trening eller stress. Diagnose settes ved hjelp av grundig utspørring av pasienten. Deretter bestemmes punkter og nåler settes inn for å gjenopprette balanse i kroppen. Hypotesen fra den tradisjonelle kinesiske medisin er at akupunktur påvirker energibalansen i kroppen via såkalte meridianer. Det er ifølge tradisjonen ikke tilfeldig hvor nålene settes, de settes i bestemte mønstre basert på hvilke sykdommer og plager man skal behandle. Vesten har sakte, men sikkert åpnet øynene for akupunktur de siste årene og i Norge brukes akupunktur nå på smerteklinikker og fødeavdelinger på sykehusene. Akupunktur er den mest utbredte alternative behandlingsform ved norske sykehus, og flere fysioterapeuter og enkelte leger bruker akupunktur i sin praksis.

Statistikk og undersøkelser

Akupunktur Behandling
I en brukerundersøkelse gjort i 2006, viser det at belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig å oppsøke akupunktør for.
Samme undersøkelse viser at det er omtrent dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir at de har fått akupunkturbehandling. Menn går i større grad enn kvinner til akupunktur som følge av akutte lidelser. Menn oppgir også i større grad enn kvinner at akupunktur gjorde dem friske eller bedre.
Et klart flertall oppgir at de opplever bedret helsetilstand etter akupunkturbehandling. Akupunktur ser ut til å ha en positiv effekt på sykefraværet.

En tilsvarende undersøkelse gjort av Opinion Perduco i 2012, viser til at 29% av alle spurte har oppsøkt akupunktør i løpet av det siste året. Av personene som hadde vært til behandling det siste året, opplyser 53% at de ble bedre eller helt frisk etter behandlingen. Videre opplyser statistikken over bruk av akupunktur, at 54% av pasientene oppsøkte akupunktør grunnet kroniske lidelser. Som det fremkommer i statistikken på bildet under, oppgir 30% at de brukte akupunktur som behandlingsform grunnet nakkeproblemer, men også betennekse i sener og muskler, ryggsmerter, hodepine, migrene, allergi, astma, luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse, revmatiske smerter, leddgikt, gikt og artrose er godt representert. statistikk
ADRESSE:

Sørlandsparken Tverrfaglig Helse
Barstølveien 50F
4637 KRISTIANSAND S

KONTAKT:

Tlf: 380 28 170
Faks: 380 21 480
E-post: post[at]tverrfaglighelse.no

KLINIKKENS ÅPNINGSTIDER:

Mandag - Fredag: 07:00 - 17:00
Kiropraktorvakt utenom åpningstidene
Ring Kiropraktorvakten på tlf: 474 751 10

Copyright © 2017 Sørlandsparken Tverrfaglig Helse Web-design: Din startside